İhracatta Havalimanı Eşya Beyannamesi Hakkında

Yurt dışına yolcu beraberinde geçici çıkartılan ticari nitelikte olmayan eşyaların beyanına ilişkin önemli duyuru; ihracatçılarımızın, yurt dışında gerçekleştirilen fuar ve etkinliklerde kullanılmak üzere beraberinde taşıdıkları ticari olmayan eşya numunelerinin, yurda girişi aşamasında  çeşitli sorunlarla karşılaşıldığına ilişkin muhtelif şikâyetler iletilmiştir.

Konuyla ilgili olarak, yolcu beraberinde yurt dışına geçici çıkartılan ticari olmayan eşyalar  Gümrük Yönetmeliği’nin 71 No’lu ekinde yer alan “Türkiye Gümrük Bölgesi Dışına Gönderilen Ticari Nitelikte Olmayan Eşyaya İlişkin Geçici İhracat Beyannamesi Ve Taahhütnamesi”  ile sorunsuz bir şekilde yurda girişi yapılabilmektedir.

Bunun için yapılması gereken işlem; yolcu beraberinde yurt dışına çıkartılacak eşyalar ile birlikte çıkış işlemi yapılacak havalimanı gümrük idaresine başvuruda bulunarak eşyanın Ek – 71 formu ile beyan edilmesidir. Bu forma ilişkin işlemler İstanbul Atatürk Havalimanında, Dış Hatlar Gidiş Terminalinde, Polis Vize İhlal Ofisinin yanında yer alan Gümrük İhracat Ofisinden  yapılmaktadır.

Söz konusu formun bir nüshası ihracatçı firma temsilcisinde kalacak olup, yurda dönüşte yine aynı formun İstanbul Atatürk Havalimanı’nda, dış hatlar geliş yolcu salonunda yer alan gümrük birimine “Gümrüğe Tabi Eşyası Olan Yolcular – Kırmızı Hat” beyan edilmesi ile ürünlerinizin sorunsuz bir şekilde geri getirilmesi sağlanmış olacaktır. Fotoğraf aşağıda yer almaktadır;

İhracatçı firmalarımızın konuya ilişkin sorun yaşamamasını temenni eder bilgilerinize arz ederiz.

EK-47 Formuna Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

http://link.setrowid.com/system/gopage.php?m=1109&l=5622726&id=f670ef93d0767398bd109bf666dbbc4d32e376b16473808fe5&g=33ce6e05aab3417e1363