İthalat

AYAKKABI İTHALATI

Ayakkabı İthalatı yapmak için özel bir ithalat belgesine ihtiyaç yoktur.

Vergi numarasına sahip her gerçek kişi ve  tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yetkisi tanınan her kişi  ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

AYAKKABI İTHALATINDA


GÜMRÜK VE KDV ORANLARI

Tip no : 64 -ayakkabılar , getrler , tozluklar ,tozluklar vb. eşya ve aksamı 

Ayakkabı ithalatında  gümrük vergisi ve kdv oranı Gtip 6401.10 'e göre ,

Gümrük Vergi Oranı (AB ülkelerinden ) :%0

MFN ülkelerinden ithalatında gümrük  vergisi : %17

KDV Oranı : %8

 

Ayakkabı İthalat Verilerini İndirmek İçin Tıklayınız.

 

.