Ayakkabı İthalatı yapmak için özel bir ithalat belgesine ihtiyaç yoktur. Vergi numarasına sahip her gerçek kişi ve tüzel kişi ile tüzel kişilik statüsüne olmamakla birlikte yürürlükteki mevzuat hükümlerine istinaden hukuki tasarruf yetkisi tanınan her kişi ortaklıkları ithalat işlemlerini yürütebilir.

AYAKKABI İTHALATINDA GÜMRÜK VE KDV ORANLARI

Tip no : 64 – Ayakkabılar, getrler, tozluklar, tozluklar vb. eşya ve aksamı.

Ayakkabı ithalatında gümrük vergisi ve KDV oranı Tip no: 64’e göre;

  • Gümrük Vergi Oranı (AB ülkelerinden) :%0
  • MFN ülkelerinden ithalatında gümrük vergisi: %8
  • KDV Oranı: %8

Ayakkabı İthalat Verilerini İndirmek İçin Tıklayınız.