27 Mayıs 1985 yılında İstanbul’da kurulan Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, ayakkabı sanayini kendilerine meslek edinmiş ve bu sektöre bilgi, yetenek ve tecrübeleriyle değer katmış sektör mensuplarını çatısı altında toplayarak, ayakkabı sanayi kolunun teknik, ekonomik olarak gelişmesini sağlamak ve mesleki tüm ihtiyaçlarının giderilmesinde yardımcı olmaya çalışan bir kuruluştur.

Kurulduğu ilk günden beri gelişerek ve yeni teknolojiye ayak uydurmaya çalışarak faaliyetlerini sürdürmeye devam etmektedir.

Türkiye Ayakkabı Sanayicileri Derneği, yönetim kurulu başkanını ve yönetim kurulunu kendi üyeleri arasında belirlemektedir.

Her yıl daha da gelişerek sürdürdüğü faaliyetlerinin temel amacı, ayakkabı sanayini kendine meslek edinmiş sektör mensuplarının teknik, ekonomik, teknolojik, mesleki ve sosyal ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaktır.

Türkiye ayakkabı sanayini tüm dünya pazarında lider yapmak için çalışmalarını her daim titizlikle yürütmektedir.

Türkiye’nin farklı illerinden üyeleriyle sosyal ve ekonomik faaliyetlerini gerçekleştirerek birlik ve beraberlik ilkesini de kendine görev edinerek ayakkabı sanayi sektörünün canlanmasına yardımcı olmaktadır.

TASD, ayakkabı sanayi sektörünün diğer yan sektörler ile beraber ilerlemesine ve kalkınmasına katkıda bulunarak, ayakkabı sanayi ile ilgili tüm sektörel politika ve uygulamaların oluşmasında, sektörün yan sanayi ile birlikte gelişerek küresel rekabette güçlenmesinde etkin rol oynamaktadır.

Vizyon

Ayakkabı sanayini kendine meslek edinmiş üyelerine; kalite, teknoloji geliştirme ve yenilikçilikte uluslararası düzeyde rekabetçi bir yapıya ulaşmalarına katkı sağlayarak yönlendirici, katılımcı ve paylaşımcı bir kuruluş olmaktır.

Misyon

Türkiye ayakkabı sanayini, ulusal sanayimizin rekabet gücünü arttırmak ve sürekli kılmak adına ayakkabı sanayi sektörünün her kesimi ve ilgili kurumlarıyla işbirliği içinde, sektörün öncelikleri doğrultusunda gelişerek ve tüm üye mensuplarının ihtiyaçlarını karşılayacak altyapı ve araçları oluşturmaya katkı sağlamak, sektörel faaliyetleri destekleyerek dayanışma ve işbirliği kültürü oluşturarak Türkiye ayakkabı sanayinin dünya pazarında öncü olmasında rol almaktır.